Đăng bởi Vanachi vào 30/06/2005 19:45, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 28/05/2006 07:51

Non xa xa, nước xa xa,
Nào phải thênh thang mới gọi là.
Đây suối Lê-nin, kia núi Mác,
Hai tay xây dựng một sơn hà.


Tháng 2-1941

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]