Đăng bởi Vanachi vào 29/06/2005 19:45, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 27/05/2006 07:51

Non xa xa, nước xa xa,
Nào phải thênh thang mới gọi là.
Đây suối Lê-nin, kia núi Mác,
Hai tay xây dựng một sơn hà.


Tháng 2-1941

Nguồn: Thơ Hồ Chí Minh, NXB Nghệ An, 2005