25.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Beyblade0105 vào 18/02/2019 20:24, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Beyblade0105 vào 18/02/2019 20:24

Làm nhanh mà không tốt
Có gì là vẻ vang?
Đã là người làm chủ,
Tính toán phải đàng hoàng:
Nhiều, nhanh, tốt, rẻ rõ ràng
Lợi dân, lợi nước đôi đàng vẹn đôi.


Rút trong bài viết “Tốt’’.

Nguồn:
1. Báo Nhân dân, số 2182 ngày 9-3-1960
2. Thơ Hồ Chí Minh, NXB Nghệ An, 2005