14.00
Thể thơ: Thơ mới
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: cách mạng (154)

Đăng bởi Beyblade0105 vào 24/02/2019 08:57, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Beyblade0105 vào 24/02/2019 08:58

(A)
Thanh niên sức mạnh vô vàn,
Tuốt dao trỗi dậy đập tan quân thù.
...
Thề cùng quân giặc phen sống mái,
Phá tan xiềng xích dựng nước nhà.

(B)
Đáng kính thay bậc bão nhân,
Phơ phơ tóc bạc, tinh thần vẫn cao.
Xóm làng hết sức hô hào,
Già trẻ trai gái mau vào Việt Minh.

(C)
Năm giới: sĩ - công - nông - thương - binh,
Đoàn kết dưới bóng cờ Việt Minh.
Thề tiễu trừ sài lang Nhật Bản,
Giành độc lập, tự do, thái bình.


Báo Việt Nam độc lập số ra ngày 25-6-1945 có in hoạ bản gồm 5 hình vẽ kèm theo thơ phụ đề cho từng bức tranh. Tất cả số thơ về tranh này đều của Hồ Chí Minh.

Nguồn: Thơ Hồ Chí Minh, NXB Nghệ An, 2005