15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Beyblade0105 vào 18/02/2019 20:36

Bác thân ái chúc các cháu
Mạnh khoẻ, vui vẻ
Đoàn kết chặt chẽ
Luôn luôn thi đua
Đưa cả tinh thần và lực lượng của tuổi trẻ
Vươn lên hàng đầu
Trong công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa.


Rút trong bà viết “Chào mừng Đại hội những người sản xuất trẻ Thủ đô’’.

Nguồn:
1. Báo Nhân dân, số 2056, ngày 2-11-1959
2. Thơ Hồ Chí Minh, NXB Nghệ An, 2005