15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Cổ phong (cổ thể)
Thời kỳ: Hiện đại
5 bài trả lời: 4 bản dịch, 1 thảo luận
2 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 29/06/2005 20:14, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 14/06/2014 09:09

戊申春節

四月百花開滿圓
紅紅紫紫互爭妍
白鳥捉魚湖裏去
黃鶯飛上天
天上閒雲來又去
忙把南方捷報傳

 

Mậu Thân xuân tiết

Tứ nguyệt bách hoa khai mãn viên
Hồng hồng tử tử hỗ tranh nghiên.
Bạch điểu tróc ngư hồ lý khứ,
Hoàng oanh phi thượng thiên.
Thiên thượng nhàn vân lai hựu khứ,
Mang bả Nam phương tiệp báo truyền.

 

Dịch nghĩa

Tiết tháng tư trăm loài hoa nở đầy vườn,
Đỏ đỏ, tía tía, hoa đua nhau phô vẻ tươi.
Có con chim trắng sà xuống hồ để bắt cá,
Chim hoàng oanh thì lại bay thẳng lên trời.
Trên trời, những áng mây thong thả bay đến rồi bay đi,
Lòng rộn lên tin thắng trận ở miền Nam báo về.


Viết bằng chữ Hán, ngày 14-4-1968. Sách Thơ chữ Hán Hồ Chí Minh, Nxb. Văn học, Hà Nội, 1990, tr.83-84.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Văn Các

Tháng tư hoa nở một vườn đầy,
Tía tía hồng hồng đua sắc tươi.
Chim trắng xuống hồ tìm bắt cá,
Hoàng oanh vút tận trời.
Trên trời mây đến rồi đi,
Miền Nam thắng trận báo về tin vui.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thiềng Đức

Tiết Tháng Tư trăm hoa nở rộ
Hồng hồng, tía tía sắc đua chen
Con chim trắng xuống hồ tìm cá
Chim oanh vàng vút thẳng bay lên
Trên trời mây chuyển dường thong thả
Miền Nam thắng trận tin vui truyền.


(Dự án dịch thơ của Thi Viện)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
21.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Tâm

Tháng tư hoa lá nở đầy vườn
Tía tía, hồng hồng đua sắc hương
Chim trắng xuống hồ tìm bắt cá
Oanh vàng cất cánh dượt từng không
Mây bay thong thả đi rồi đến
Rộn rã trời Nam tin nức lòng.


Dịch: 12-9-2007

(Dự án dịch thơ của Thi Viện)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
23.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thị Minh Mỵ

Đầy vườn hoa nở tiết tháng tư
Muôn hồng nghìn tía sắc ganh đua
Đây chim bói cá lao hồ nước
Này cái oanh vàng vút cánh lên
Bóng mây nhàn tản bay qua lại
Hẳn báo miền Nam thắng trận liền.

22.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Tư liệu sưu tầm

-Mậu Thân xuân tiết
Tứ nguyệt bách hoa khai mãn viên
Hồng hồng tử tử hỗ tranh nghiên.
Bạch điểu tróc ngư hồ lý khứ,
Hoàng oanh phi thượng thiên.
Thiên thượng nhàn vân lai hựu khứ,
Mang bả Nam phương tiệp báo truyền.

-Bản dịch nghĩa
Tiết tháng tư trăm loài hoa nở đầy vườn,
Đỏ đỏ, tía tía, hoa đua nhau phô vẻ tươi.
Có con chim trắng sà xuống hồ để bắt cá,
Chim hoàng oanh thì lại bay thẳng lên trời.
Trên trời, những áng mây thong thả bay đến rồi bay đi,
Lòng rộn lên tin thắng trận ở miền Nam báo về.


Thiềng Đức đã dịch theo tư liệu này.

TIẾT XUÂN MẬU THÂN

Tiết Tháng Tư trăm hoa nở rộ
Hồng hồng, tía tía sắc đua chen
Con chim trắng xuống hồ tìm cá
Chim oanh vàng vút thẳng bay lên
Trên trời mây chuyển dường thong thả
Miền Nam thắng trận tin vui truyền.

Thiềng Đức - 18/1/2002
-Một chân lí đã "ngộ" ra và tôn thờ:
"Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ Tài"
Nguyễn Du
12.00
Trả lời