35.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Beyblade0105 vào 18/02/2019 21:42

Gửi thân đất khách quê người,
Nhìn về cố quốc cách vời trùng dương
Càng nhìn càng nhớ, càng thương,
Càng mong Tổ quốc thịnh cường vẻ vang,
Càng căm những kẻ gian ngoan
Nghe lời bọn Mỹ phá ngang hoà bình.
Mọi người đoàn kết đấu tranh,
Đòi Ngô Đình Diệm tán thành hiệp thương.
Hoà bình, thống nhất, độc lập, tự cường,
Sao vàng cờ đỏ dẫn đường chúng ta.
Mấy câu thuận miệng nôm na:
“Một lòng yêu nước bài ca kiều bào’’.


Rút trong bài viết “Kiều bào yêu nước”.

Nguồn:
1. Báo Nhân dân, số 530, ngày 15-8-1955
2. Thơ Hồ Chí Minh, NXB Nghệ An, 2005