35.00
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Beyblade0105 vào 17/02/2019 09:57, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Beyblade0105 vào 17/02/2019 10:25

Bảy mươi tám tuổi chưa già lắm,
Vẫn vững hai vai việc nước nhà.
Kháng chiến dân ta đang thắng lớn,
Tiến bước ta cùng con em ta.


Ngày 20 tháng 5 năm 1968

Hồ Chủ tịch làm bài thơ này nhân dịp nhân dân ta mừng thọ Người 78 tuổi.

Nguồn: Thơ Hồ Chí Minh, NXB Nghệ An, 2005