34.67
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Beyblade0105 vào 17/02/2019 09:52

Đã lâu không làm bài thơ nào,
Nay lại thử làm xem ra sao.
Lục khắp giấy tờ vần chửa thấy,
Bỗng nghe vần “thắng’’ vút lên cao.


Tháng 3 năm 1968

Nguồn: Thơ Hồ Chí Minh, NXB Nghệ An, 2005