33.67
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại
2 bài trả lời: 1 bản dịch, 1 thảo luận
Từ khoá: Mao Trạch Đông (3)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/02/2019 22:14

寄毛主席

欣聞您暢泳長江,
群眾歡呼您健康。
我在越南忙抗美,
遙祝您『萬壽無疆』。

 

Ký Mao chủ tịch

Hân văn nẫn sướng vịnh Trường Giang,
Quần chúng hoan hô nẫn kiện khang.
Ngã tại Việt Nam mang kháng Mỹ,
Dao chúc nẫn “Vạn thọ vô cương”.

 

Dịch nghĩa

Mừng nghe ông bơi lội thoả thích ở Trường Giang
Quần chúng reo vui thấy ông khoẻ mạnh.
Tôi ở Việt Nam đang bận đánh Mỹ,
Từ xa tôi chúc ông “Vạn thọ vô cương”.


1966

Bài này đăng trên Nhân dân nhật báo (Trung Quốc) sô ra ngày 09/8/1966.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Văn Các

Vui nghe Người bơi thoả Trường Giang,
Quần chúng mừng Người được kiêẹ khang.
Tôi ở Việt Nam lo đánh Mỹ,
Xa chúc Người “vạn thọ vô cương”.

tửu tận tình do tại
11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Thơ dịch hoạ theo

Nghe tin nẫn tắm ở trường giang
Quần chúng vui thay nỗi an nhàn
Ngã đương ở Việt Nam đánh Mỹ
Gửi lời chúc nẫn vạn thọ khang.


Thơ vui hoạ theo. Để xin tỏ lòng yêu mến với thơ ca của Người.
Mạn phép!
13.00
Trả lời