Ông biết phần ông, tôi biết tôi,
Quyết giành thắng lợi, chẳng chia đôi.
Ðã sinh đầu óc, sinh tai mắt,
Nỡ bỏ ông cha, bỏ giống nòi.
Họ trót sa chân vào miệng cọp,
Tôi đành ghé đít cưỡi đầu voi.
Cờ tàn mới biết tay cao thấp,
Há phải như ai cá đớp mồi.


5-1946

Ðể thực hiện sách lược tạm hoà hoãn với quân Tưởng nhằm tập trung lực lượng kháng chiến ở Nam Bộ, ngày 1-1-1946 Nguyễn Hải Thần được cử giữ chức Phó chủ tịch Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và sau đó được bổ sung vào Quốc hội không qua bầu cử và giữ chức Phó chủ tịch Chính phủ Liên hiệp chính thức. Nhân dịp này, Nguyễn Hải Thần đã làm thơ tặng Hồ chủ tịch như sau:
Gánh vác việc đời ông với tôi
Con đường gai góc xẻ làm đôi
Cùng chung đất nước, chung bờ cõi
Cũng một ông cha, một giống nòi
Ðành chịu nước cờ thua nửa ngựa
Còn hơn miệng thế chế mười voi (ý nói: Mười voi không được bát nước xáo)
Mấy lời nhắn nhủ cùng ông biết
Nước ngược buông câu phải lựa mồi.
Qua bài thơ, thấy rõ nhân cách Nguyễn Hải Thần, dám dựa vào đất nước, giống nòi xui Hồ chủ tịch đành chịu phần thua, lựa chiều lòng Trung hoa Quốc dân Ðảng.

Hồ chủ tịch đã hoạ lại bằng bài thơ trên. Bài thơ hoạ lại lời lẽ đanh thép, thể hiện rõ tinh thần quyết vượt mọi hiểm nguy giành thắng lợi, phê phán thái độ hèn hạ ôm chân bọn Quốc dân Ðảng Trung Quốc, bỏ ông cha, bỏ giống nòi. Có nơi chép hai bài thơ trên với một số chữ khác biệt.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bàn thêm về bài thơ chế Nguyễn Hải Thần

Quả thật, bài thơ này lần đầu tiên tôi được đọc và được biết nguyên nhân Cụ Hồ làm bài thơ này. Bài thơ hay quá, đối ý chan chát với bài thơ của ông Nguyễn Hải Thần. Thế mới biết cái chí muốn giành độc lập tự do của Cụ Hồ cho dân cho nước, tranh thủ lực lượng gì thì tranh thủ, nhưng tranh thủ để ảnh hưởng đến độc lập tự do thì quyết không. Bài thơ thể hiện được đủ cả cái cái uy cái dũng của bậc thánh nhân, không thể hạ mình để sánh với kẻ tiểu nhân như ông Nguyễn Hải Thần được.

63.67
Trả lời
Ảnh đại diện

Chế Nguyễn Hải Thần

"Ông biết phần ông, tôi biết tôi,
Quyết giành thắng lợi, chẳng chia đôi."


-1945 Đoàn kết ?!
-1975 Hòa hợp hòa giải dân tộc ?!
52.40
Trả lời