黃昏

風如利劍磨山石,
寒似尖鋒刺樹枝。
遠寺鐘聲催客步,
牧童吹笛引牛歸。

 

Hoàng hôn

Phong như lợi kiếm ma sơn thạch,
Hàn tự tiêm phong thích thụ chi;
Viễn tự chung thanh thôi khách bộ,
Mục đồng xuy địch dẫn ngưu quy.

 

Dịch nghĩa

Gió như gươm sắc mài đá núi,
Rét như giáo nhọn chích cành cây;
Tiếng chuông chùa xa giục bước chân khách,
Trẻ chăn trâu thổi sáo dẫn trâu về.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Trân

Gió sắc tựa gươm mài đá núi,
Rét như dùi nhọn chích cành cây;
Chùa xa chuông giục người nhanh bước,
Trẻ dẫn trâu về tiếng sáo bay.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
63.83
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Sĩ Lâm

Gió mài núi đá dường gươm nọ,
Rét thích cành cây tựa giáo kia.
Chuông giục chùa xa, người rảo bước,
Mục đồng thổi sáo dẫn trâu về.

Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên
Giang phong ngư hỏa đối sầu miên
22.00
Trả lời