Đồng chí địa phương thật quý khách,
Với chúng tôi chu đáo hết cách.
Ngày nào cũng được đi tham quan,
Tối tối lại còn mời xem kịch.

tửu tận tình do tại