Hoàng Sơn công xã nhiều trà
Vị trà dịu mát, đậm hương bay
Khách du nam bắc đông tây
Trà thơm cạn chén, nghe bài sơn ca

tửu tận tình do tại