34.67
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Beyblade0105 vào 18/02/2019 12:36

Thương nhau mấy núi cũng trèo,
Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua.
Việt - Lào hai nước chúng ta,
Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long.


Tháng 3 năm 1963

Nguồn: Thơ Hồ Chí Minh, NXB Nghệ An, 2005