Mình kiếm bài thơ này lâu rồi mà không thấy, hôm nay mới kiếm thấy nè, cảm ơn bạn nhiều nha!!!