解嘲

吃公家飯住公房,
軍警輪班去護從。
玩水遊山隨所適,
男兒到此亦豪雄。

 

Giải trào

Ngật công gia phạn trú công phòng,
Quân cảnh luân ban khứ hộ tòng.
Ngoạn thuỷ du sơn tuỳ sở thích,
Nam nhi đáo thử diệc hào hùng!

 

Dịch nghĩa

Ăn cơm nhà nước, ở nhà công,
Lính quân cảnh thay phiên nhau đi hộ vệ;
Dạo núi chơi sông tuỳ ý thích,
Làm trai đến thế cũng hào hùng!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Văn Trực, Văn Phụng

Ăn cơm nhà nước ở nhà công,
Lính tráng thay phiên đến hộ tòng;
Non nước dạo chơi tùy sở thích,
Làm trai như thế cũng hào hùng!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
44.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Triệu Lam Châu

Cơm nhà nước, ở nhà công
Thay phiên binh lính hộ tòng mình đây
Tuỳ ta dạo khắp đất này
Trai như thế, hào hùng thay ở đời.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
24.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vu Pham Ha

Ăn cơm nhà nước, nhà công
Cảnh binh chuyển đổi hộ tòng tôi đây
Tuỳ tôi dạo khắp đất này
Làm trai như thế đáng thay anh hùng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời