野景

我來之時禾尚青,
現在秋收半已成。
處處農民顏帶笑,
田間充滿唱歌聲。

 

Dã cảnh

Ngã lai chi thì hoà thượng thanh,
Hiện tại thu thu bán dĩ thành.
Xứ xứ nông dân nhan đới tiếu,
Điền gian sung mãn xướng ca thanh.

 

Dịch nghĩa

Lúc ta đến lúa còn xanh,
Nay vụ gặt đã xong một nửa;
Nơi nơi nông dân mặt mày hớn hở,
Ruộng đồng tràn đầy tiếng ca hát.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Trân

Tới đây khi lúa còn con gái,
Gặt hái hôm nay quá nửa rồi;
Khắp chốn nông dân cười hớn hở,
Đồng quê vang dậy tiếng ca vui.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
42.25
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Sĩ Lâm

Khi ta mới đến còn xanh lúa,
Vụ gặt bây giờ nửa đã xong;
Khắp chốn nông dân cười hớn hở,
Câu ca tiếng hát rộn trên đồng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Tới đây khi lúa còn xanh
Bây giờ gặt hái hoàn thành đã lâu
Nông dân hớn hở cùng nhau
Cười vui, ca hát muôn câu yên bình

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Triệu Lam Châu

Lúc ta đến, lúa còn xanh
Mà nay vụ gặt đã xong nửa rồi
Nông dân hớn hở nơi nơi
Đồng quê vang dậy tung trời tiếng ca.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
14.00
Trả lời