45.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hảo liễu vào 28/06/2015 16:31

Cháu Bác Hồ thật là oanh liệt
Giữ bí mật dù chết không khai
Cứu cán bộ khỏi giặc Tây
Các em kháng chiến ngày càng hăng


Rút từ bài Giữ bí mật bảo vệ cán bộ, báo Nhân dân số 59, ngày 29-5-1952.

Nguồn: Thơ Hồ Chí Minh, NXB Nghệ An, 2005