Đăng bởi Vanachi vào 06/08/2005 13:29, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 06/08/2005 13:47

警兵擔豬同行

警士擔豬同路走,
豬由人擔我人牽。
人而反賤於豬仔,
因為人無自主權。

世上千辛和萬苦,
莫如失卻自由權。
一言一動不自主,
如牛如馬任人牽。

 

Cảnh binh đảm trư đồng hành

Cảnh sĩ đảm trư đồng lộ tẩu,
Trư do nhân đảm ngã nhân khiên.
Nhân nhi phản tiện ư trư tử,
Nhân vị nhân vô tự chủ quyền.

Thế thượng thiên tân hoà vạn khổ,
Mạc như thất khước tự do quyền.
Nhất ngôn nhất động bất tự chủ,
Như ngưu như mã nhậm nhân khiên.

 

Dịch nghĩa

Cảnh binh khiêng lợn đi cùng đường,
Lợn thì người khiêng, ta người dắt;
Người lại bị coi rẻ hơn lợn,
Chỉ vì người không có quyền tự chủ.

Trên đời nghìn vạn điều cay đắng,
Không gì cay đắng bằng mất quyền tự do;
Mỗi lời nói, mỗi hành động đều không được tự chủ,
Mặc cho người dắt như trâu, như ngựa.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Trân

Khiêng lợn, lính cùng đi một lối,
Ta thì người dắt, lợn người khiêng;
Con người coi rẻ hơn con lợn,
Chỉ tại người không có chủ quyền.

Trên đời nghìn vạn điều cay đắng,
Cay đắng chi bằng mất tự do?
Mỗi việc mỗi lời không tự chủ,
Để cho người dắt tựa trâu bò!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
84.25
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Triệu Lam Châu

I
Chung đường, khiêng lợn cùng đi
Ta thì người dắt, lợn thì lính khiêng
Coi người rẻ, kém lợn đen
Hỏi người còn có chủ quyền được chăng?

II
Trên đời cay đắng vạn ngàn
Tự do bị mất, lại càng đắng cay
Mỗi lời mỗi việc làm đây
Bị người xỏ mũi tựa bầy bò, trâu.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
52.60
Trả lời