腳閘

猙獰餓口似兇神,
晚晚張開把腳吞。
各人被吞了右腳,
只剩左腳能屈伸。

世間更有離奇事,
人們爭先上腳鉗。
因為有鉗才得睡,
無鉗沒處可安眠。

 

Cước áp

Tranh ninh ngạ khẩu tự hung thần,
Vãn vãn trương khai bả cước thôn.
Các nhân bị thôn liễu hữu cước,
Chỉ thặng tả cước năng khuất thân.

Thế gian cánh hữu ly kỳ sự,
Nhân môn tranh tiên thượng cước kiềm.
Nhân vị hữu kiềm tài đắc thuỵ,
Vô kiềm một xứ khả an miên.

 

Dịch nghĩa

Miệng đói dữ tợn như một hung thần,
Đêm đêm há hốc nuốt chân người;
Người nào cũng bị nuốt chân phải,
Chỉ còn chân trái co duỗi được thôi.

Trên đời lại có chuyện thật là kỳ,
Mọi người tranh nhau đến trước để cùm chân;
Vì có cùm chân mới được ngủ,
Không cùm chân thì không chỗ ngủ yên.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Trân

Dữ tợn hung thần miệng chực nhai,
Đêm đêm há hốc nuốt chân người;
Mọi người bị nuốt chân bên phải,
Co duỗi còn chân bên trái thôi.

Nghĩ việc trên đời kỳ lạ thật,
Cùm chân sau trước cũng tranh nhau;
Được cùm chân mới yên bề ngủ,
Không được cùm chân biết ngủ đâu ?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
43.75
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Triệu Lam Châu

I
Dữ như cái miệng hung thần
Đêm đêm há hốc nuốt chân con người
Chỉ chân trái tự do thôi
Mọi người chân phải cùm rồi còn chi.

II
Trên đời có chuyện lạ kỳ
Cùm chân, mà cứ đến thi nhau cùm
Có cùm chân, được yên nằm
Nếu không, tìm chỗ ngủ an chốn nào?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
21.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Pham Ha Vu

Ác như cái miệng hung thần
Đêm đêm há miệng nuốt chân mọi người
Chỉ còn chân trái mà thôi
Cái chân bên phải nuốt rồi còn đâu.

Lạ kỳ thay, thiếu chi đâu
Cùm chân sau trước tranh nhau toàn quyền
Có cùm thì mới ngủ yên
Không cùm thì chẳng ngủ yên chốn nào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời