25.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Beyblade0105 vào 18/02/2019 12:47

Công nhân phất cao ngọn cờ Duyên Hải,
Nông dân phất cao ngọn cờ Đại Phong,
Bộ đội anh hùng phất cao cờ “Ba Nhất’’.
Công, nông, binh đại thi đua, đại đoàn kết,
Chủ nghĩa xã hội nhất định đại thành công,
Bắc - Nam nhất định sẽ thống nhất, non sông một nhà.


Ngày 11 tháng 7 năm 1961

Rút ở bài nói chuyện tại Đại hội liên hoan chiến sĩ thi đua toàn quốc.

Nguồn: Thơ Hồ Chí Minh, NXB Nghệ An, 2005