病重

外感華天新冷熱,
內傷越地舊山河。
獄中害病真辛苦,
本應痛哭卻狂歌。

 

Bệnh trọng

Ngoại cảm Hoa thiên tân lãnh nhiệt,
Nội thương Việt địa cựu sơn hà;
Ngục trung hại bệnh chân tân khổ,
Bản ưng thống khốc khước cuồng ca.

 

Dịch nghĩa

Bên ngoài, cảm vì sự nóng lạnh mới thay đổi của trời Hoa,
Bên trong, đau vì non sông xưa của đất Việt;
Trong tù mắc bệnh thực đắng cay,
Lẽ ra phải khóc ròng mà ta cứ hát ngao!


Hai câu đầu bài này dựa vào hai câu “Ngoại cảm Hán gia tân vũ lộ, Nội thương Hàn quốc cựu sơn hà” (Ngoài, cảm ơn mưa móc mới nhà Hán; Trong, thương tình núi sông cũ nước Hàn) trong bài Trương Lương tố đa bệnh của Hoàng Phan Thái, tức Đầu xứ Thái, một nhà nho ở huyện Nghi Lộc, nay thuộc tỉnh Nghệ An, chống triều đình phong kiến nhà Nguyễn, bị xử tử thời Tự Đức.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Trân

"Ngoại cảm" trời Hoa cơn nóng lạnh,
"Nội thương" đất Việt cảnh lầm than;
Ở tù mắc bệnh càng cay đắng,
Đáng khóc mà ta cứ hát tràn!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
64.33
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Dương Đức Anh

Trời Hoa mới, cảm phen nóng lanh,
Đất Việt xưa, xót cảnh bể dâu;
Trong tù mắc bệnh, khổ bao!
Thay vì phải khóc, nghêu ngao hát hoài.

23.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Quách Tấn

Cảm ngoài mưa nắng trời Hoa
Thương trong đất Việt nước nhà lầm than
Bệnh trong lao, khổ muôn vàn
Khóc tuy đáng khóc vẫn tràn tiếng ca.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Pham Ha Vu

Cảm ngoài nóng lạnh trời Hoa
Nội thương đất Việt nước nhà lầm than
Ở tù bệnh khổ muôn vàn
Mà tuy đáng khóc vẫn tràn tiếng ca.

15.00
Trả lời