25.00
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hảo liễu vào 28/06/2015 04:56

Bấy lâu mơ ngủ mãi chưa thôi
Cách mệnh ồn ào khắp mọi nơi
Này trống Văn minh khua dậy đất
Kìa chuông Độc lập gõ vang giời


Đăng trên báo Thanh niên ngày 10-10-1926.

Nguồn: Thơ Hồ Chí Minh, NXB Nghệ An, 2005