芭鄉狗肉

過果德時吃鮮魚,
過芭鄉時吃狗肉。
可見一般遞解人,
生活有時也不俗。

 

Bào Hương cẩu nhục

Quá Quả Đức thì ngật tiên ngư,
Quá Bào Hương thì ngật cẩu nhục;
Khả kiến nhất ban đệ giải nhân,
Sinh hoạt hữu thì dã bất tục.

 

Dịch nghĩa

Khi qua Quả Đức, ăn cá tươi,
Lúc qua Bào Hương, ăn thịt chó;
Thế mới biết bọn lính giải tù,
Cách sống có lúc cũng sành sỏi.


Nguồn: Hồ Chí Minh toàn tập (tập 3), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Văn Hỷ

Qua Quả Đức thì chén cá tươi,
Qua Bào Hương lại xơi thịt chó;
Cho hay bọn giải tù nhân này,
Cách sống đôi khi cũng sành đó.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
33.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Góp ý

Kính gửi ban biên tập. tôi thấy phần chữ Nho trên trang ta sai nhiều quá. Ví dụ trên tiêu đề bài thơ lại là Ba hương câu nhục. Đệ giải nhân lại thành nghênh giải nhân, ở dưới cùng thì lại thành trĩ, chỗ gò cao???...Mong các bác xem xét. Tôi nghĩ trang ta nên có mục góp ý đính chính chữ Nho để phần này được chuẩn hơn.

43.75
Trả lời
Ảnh đại diện

Về sửa lỗi

Rất cảm ơn bác đã tham gia góp ý về các chữ sai. Với bất kỳ sai sót nào, bác cứ góp ý trực tiếp dưới bài thơ đó là được, BQT sẽ có người sửa lại bác ạ.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
33.33
Trả lời