對月

窗外月明籠古樹,
月移樹影到窗前。
軍機國計商談了,
攜枕窗旁對月眠。

 

Đối nguyệt

Song ngoại nguyệt minh lung cổ thụ,
Nguyệt di thụ ảnh đáo song tiền,
Quân cơ, quốc kế thương đàm liễu,
Huề chẩm song bàng đối nguyệt miên.

 

Dịch nghĩa

Ngoài cửa sổ ánh trăng lồng trên cây cổ thụ,
Ánh trăng nhích dần bóng cổ thụ lại trước cửa sổ.
Việc quân, việc nước bàn bạc xong rồi,
Xách gối đến bên cửa sổ, nằm ngủ trước ánh trăng.


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Trân

Ngoài song, trăng rọi cây sân,
Ánh trăng nhích bóng cây gần trước song.
Việc quân, việc nước bàn xong,
Gối khuya ngon giấc bên song trăng nhòm.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
53.80
Trả lời
Ảnh đại diện

Vi diệu,vi diệu,...!

Tư tưởng của Người cao siêu,huyền ảo khiến trăng toả ánh sáng xuống cây cổ thụ để gián tiếp nhờ bóng cây lại gần của sổ để nghe,học,...đó sao!Trăng còn tiếc ngẩn tiếc ngơ vì Người đã bàn xong hết mọi việc đâu vào đấy rồi đi ngủ ngon lành nên vẫn còn nấn ná...trăng chưa lặn đi ngay còn đợi bình minh lên!

Nhất tự vi sư,bán tự vi sư
Tam môn diệc duệ,ai môn diệc duệ
(thiên,địa,nhân)
Nam Bang Nhất Lại.Tả Hữu Trung Thần.Nghĩa Khí Vạn Kiếp.Hiền Tài Muôn Đời
73.29
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trăng sáng ngoài song lồng cổ thụ
Bóng cây trăng rọi tỏ bên thềm
Việc quân việc nước xong bàn luận
Tựa gối bên song ngủ dưới trăng

84.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Tuấn Anh

Ngoài song cổ thụ bóng trăng lồng,
Bóng thụ trăng đưa trước cửa song.
Việc nước việc quân bàn đã tỏ,
Bên song kê gối đối trăng nồng.

Phạm Tuấn Anh
43.75
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thuý Lan

Ánh trăng ngoài cửa bóng cây lồng,
Chầm chậm nhích dần tới trước song.
Việc nước việc quân bàn đã ổn,
Dưới trăng kê gối giấc thêm nồng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
15.00
Trả lời