23.00
Thể thơ: Song thất lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hảo liễu vào 28/06/2015 16:42

Đường số 5 hơn trăm đồn bốt
Dân đường 5 có một lòng son
Dù cho sông cạn đá mòn
Quyết tâm gìn giữ nước non Lạc Hồng


Rút từ bài Đường số 5 anh dũng, báo Nhân dân, số 471 ngày 18-6-1955.

Nguồn: Thơ Hồ Chí Minh, NXB Nghệ An, 2005