Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Cận đại)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tản Đà (335 bài)
- Nguyễn Khuyến (369 bài)
- Trần Tế Xương (175 bài)
- Phan Bội Châu (238 bài)
- Phan Chu Trinh (68 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 14/01/2019 12:11 bởi tôn tiền tử
Hồ Đắc Hiệp 胡得合 hiệu Thiếu Chi 少芝, chưa rõ thân thế và sự nghiệp, có một số bài thơ chép trong thi tập của Trần Đình Tân 陳廷賓 (1893-1979) hiệu Hà Trì.