Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Cận đại)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Nguyễn Khuyến (273 bài thơ)
- Tản Đà (335 bài thơ)
- Trần Tế Xương (170 bài thơ)
- Phan Bội Châu (211 bài thơ)
- Phan Chu Trinh (64 bài thơ)
Tạo ngày 13/01/2019 12:11 bởi tôn tiền tử
Hồ Đắc Hiệp 胡得合 hiệu Thiếu Chi 少芝, chưa rõ thân thế và sự nghiệp, có một số bài thơ chép trong thi tập của Trần Đình Tân 陳廷賓 (1893-1979) hiệu Hà Trì.