Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/01/2019 12:15

席中偶興

夜靜天光一望清,
相將散步訪雲英。
傾壺不少懷春意,
對盞添多愛月情。
勸有人供碩果勸,
消愁與我吸長鯨。
何當共淺瓊漿約,
長醉香閨不願醒。

 

Tịch trung ngẫu hứng

Dạ tĩnh thiên quang nhất vọng thanh,
Tương tương tản bộ phỏng Vân Anh.
Khuynh hồ bất thiểu hoài xuân ý,
Đối trản thiêm đa ái nguyệt tình.
Khuyến ẩm hữu nhân cung thạc quả,
Tiêu sầu dữ ngã hấp trường kình.
Hà đương cọng thiển quỳnh tương ước,
Trường tuý hương khuê bất nguyện tinh.

 

Dịch nghĩa

Đêm lặng trời trong, một mình hóng mát
Thong thả dạo tìm thăm nàng Vân Anh
Uống đến nghiêng bầu mà rót thì rượu gợi chẳng ít ý nhớ tiếc tuổi xuân đã qua
Cùng người cụng ly thì tình cảm nghiêng nhiều về ý yêu thích vầng trăng.
Có người mang đến trái cây lớn làm thức nhắm mời ta uống thêm rượu
Để tiêu sầu, ta đã uống như cá voi lớn hút nước
Sao đương (uống nhiều) lại nhớ đến chút hẹn nhắp chén quỳnh tương?
Và muốn say mãi hương vị phòng khuê, chẳng muốn tỉnh.


Bài thơ này được Hà Trì Trần Đình Tân 陳廷賓 (1893-1979) hoạ lại.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đặng Quý Địch

Hóng mát mình ta, đêm lặng thanh,
Thong dong tản bộ kiếm Vân Anh.
Nghiêng bầu không ít hoài xuân ý,
Cụng chén càng nhiều ái nguyệt tình.
Khuyến tửu, người đem thêm thạc quả,
Tiêu sầu, ta uống tợ trường kình.
Sao đương bỗng nhớ quỳnh tương hẹn,
Say mãi hương khuê, tỉnh chẳng đành!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hóng mát một mình đêm lặng trong,
Vân Anh, thăm viếng dạo thong dong.
Nghiêng bầu rượu gợi hoài xuân ý,
Cụng chén cảm tình trăng ánh lồng.
Mời ta uống rượu trái cây nhắm,
Tiêu sầu ta uống tợ vòi rồng.
Sao đương nhớ đến quỳnh tương chén,
Say mãi hương khuê, muốn tỉnh không?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời