Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Trung Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 28/09/2008 22:08

尋許山人亭子

桃源若遠近,
漁子棹輕舟。
川路行難盡,
人家到漸幽。
山禽拂席起,
溪水入庭流。
君是何年隱,
如今成白頭。

 

Tầm Hứa sơn nhân đình tử

Đào Nguyên nhược viễn cận,
Ngư tử trạo khinh chu.
Xuyên lộ hành nan tận,
Nhân gia đáo tiệm u.
Sơn cầm phất tịch khởi,
Khê thuỷ nhập đình lưu.
Quân thị hà niên ẩn,
Như kim thành bạch đầu.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Đào Nguyên xa lại gần
Chèo nhẹ thuyền ngư nhân
Đường nước vòng xa hút
Nhà người, đến tối câm
Chim rừng tung khỏi chiếu
Nước suối chảy vào sân
Ông đã bao lâu ẩn
Mà nay tóc trắng ngần?


Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Bá Vũ

Nguồn đào nào biết gần xa
Thuyền chia sóng nước nhẹ khua mái chèo
Sông luồn vách đá cheo leo
Mây vờn núi biếc thông reo gió chiều
Thảo am soi bóng trong veo
Suối tuôn róc rách dập dìu chim ca
Bao năm đô hội lánh xa
Mà nay mái tóc bạc phơ khác phàm

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đào Nguyên xa lại như gần,
Chèo thuyền nhẹ lướt ngư nhân tìm nhà.
Đường vòng nước hút tận xa,
Nhà người, đến tối mới ra tưởng gần.
Nước khe suối chảy vào sân,
Chim rừng tung khỏi chiều dần xuống sâu.
Ông vào đây ẩn bao lâu?
Mà nay tóc đã trắng đầu thế ông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời