Lên thăm nhà Bác hôm nay,
Trắng ngần hoa huệ, hương nay dịu hiền.
Tưởng trong truyện cổ cảnh tiên,
Nhà sàn mát mẻ kề bên mặt hồ.
Từng đàn con chép, con rô,
Tăm lay bóng nắng, nhớ giờ Bác ra.
Hàng rào dâm bụt, đơm hoa,
Ngõ vào gợi nhớ quê nhà Bác xưa.
Bật đèn, đài nói sớm trưa,
Tưởng như trong bức rèm thưa Bác ngồi...


Nguồn: SGK Tiếng Việt 3, tập 2, NXB Giáo dục, 2002