Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
5 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Xuân Diệu (350 bài)
- Tố Hữu (250 bài)
- Hàn Mặc Tử (206 bài)
- Trần Đăng Khoa (151 bài)
- Nguyễn Bính (244 bài)
Tạo ngày 23/11/2015 00:59 bởi tôn tiền tử
Hằng Nga là một cây bút trong hội bút Hương đầu mùa, báo Hoa học trò, thời kỳ đầu, với bút danh thường dùng là Bản cô nương Trăng Tròn. Khi đó chị học lớp 12A Trường PTTH Lý Tự Trọng, Hà Nội.