Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 02/04/2011 06:40

Trong nền văn học nhạt nhòa chúng ta
Anh là một người cầm bút có ngạnh - từ lâu tôi nghĩ về anh
Tác giả Chèo làm sống lại "bài ca giữ Nước" không phải vì ông cha
Mà vì thế hệ cháu con - anh đòi "đối diện"
Anh làm chức năng muôn đời thức tỉnh của thơ ca
Tôi đang nghiên cứu lẽ vô thường đạo Phật
Về Nam Định mùa xuân này anh em cho hay Tào Mạt có thể sắp đi xa.
Tôi ghi vào đầu trang viết sáng nay của minh.
Có nhiều - rất nhiều người đi xa không bao giờ còn gặp lại
Với anh - khi tiếng trống chèo năm 2000 rung lên
Tào Mạt ơi! Anh lại sẽ hiện ra...