Thơ là gì?
Thơ là cái ai làm cũng được
Nhưng... không hay
Và người làm không rung động cũng làm
Không có gì để nói
Hoặc nói những điều thiên hạ nói lâu rồi
Nói cạn rồi
Lại ngỡ là mới...
Thơ là gì?
Thơ là cái chỉ làm khi rung động
Tự mình bức xúc đòi làm
Nghệ thuật ngôn từ
Nói điều của riêng mình của chính mình
Về niềm vui
Về nỗi buồn
Về cái đẹp
Về kiếp người...
Không giống không lẫn với ai
Tạo cho mình một vũ trụ riêng
Từ cái tứ xuất thần...
Cộng với giọng tự nhiên không cầu kỳ văn vẻ
Thơ là con đẻ
Của người làm thơ - không yêu cầu khiêm tốn.
Dám là mình cả đúng và sai!


Hà Nội - Sài Gòn tháng 05/1993