Em là ai,ơi bông hoa bé nhỏ?
Yêu bóng đêm nên chỉ toả hương đêm
Bình yên nhé,vòng tay đêm lặng lẽ
Nhiều sương rơi cho lòng trắng trong thêm!

dạ hương