Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 02/04/2011 06:08

Tưởng nhớ nhà báo Phùng Bảo Thạch

I
Nhà thơ không có tuổi
Tuổi nhà thơ
Trong thơ
Đọc Kiều có ai hỏi
Tuổi Nguyễn Du
Bao giờ?

II
Giấy thông hành nhà thơ phải do chính tay nhà thơ
Tự cấp
Vượt mọi thử thách thời gian
Đi vào
Vĩnh viễn trái tim người...