Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 24/03/2009 18:07

Khác với chúng ta
Bác Hồ đắp chăn đơn - không muốn mình ấm quá
Người trằn trọc canh dài
Vì tiếng trẻ rao đêm
Khi còn những bất công (chưa dễ dàng ta xoá)
Cần có những phút buồn
Nâng chúng ta lên


1970