Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 02/04/2011 06:06

Gửi nhà sư Đ.Ng

Cứ ngỡ
Đường tu phàm tục dứt
Ngờ đâu cõi Phật vẫn... cần danh
Mừng ai hòa thượng vừa lên chức
Nhắc khẽ:
Đừng quên nợ chúng sinh!


Noel 1992