Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Tống, Liêu, Kim)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 08/10/2010 04:57 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 08/10/2010 04:58 bởi hongha83
Hải Ấn Tín thiền sư 海印信禪師, chưa rõ năm sinh năm mất, là thiền tăng đời Tống. Ông quê ở Quế Phủ, nối pháp thiền sư Lang Da Huệ Giác. Sư trụ trì chùa Định Huệ ở Tô Châu. Có sáng tác một số thơ thiền.