Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
7 bài thơ
Tạo ngày 29/11/2006 16:26 bởi Vanachi
Tăng Hạo Nhiên 皎然 tự Thanh Trú 清晝, người Biện Sơn (Trường Thành, Hồ Châu, nay thuộc huyện Trường Hưng, tỉnh Triết Giang, Trung Quốc), là một thi tăng trứ danh đời Trung Đường.

 

Tuyển tập chung