Anh format lại trái tim anh
Xoá bóng hình em không luyến tiếc
Tình yêu xoẹt qua như ánh chớp
Vừa kịp nhận ra
                 đã trống một khoảng trời...

Nhưng dẫu là máy tính em ơi!
Chỗ file cũ vẫn hằn lên vết xước
Cứ tấy đỏ mỗi lần delete
Virút tình yêu không thể diệt trong tim


Nguồn: Đám mây bay qua, NXB Hội nhà văn, 2010