Em cứ bé tý như khoé môi
Thách thức những điều khệnh khạng
Mà tình yêu luôn rườm rà.

Em cứ bé tý như gang tay
Nắng mưa không lách mình qua nổi
Mênh mang gì ở anh...?

Và em bé tý như sợi nghĩ
Ngọ nguậy nhảy nhót trong đầu

Em bé tý như chân giường bé tý
Không cột nổi nụ hôn anh.

Và em đứng trước Ngõ Bé Tý
Nửa bánh xe kẹt cửa tháng năm chờ...


Tháng 3 năm 2009.