詠柳

碧玉妝成一樹高,
萬條垂下綠絲絛。
不知細葉誰裁出,
二月春風似剪刀。

 

Vịnh liễu

Bích ngọc trang thành nhất thụ cao,
Vạn điều thuỳ hạ lục ty thao.
Bất tri tế diệp thuỳ tài xuất,
Nhị nguyệt xuân phong tự tiễn đao.

 

Dịch nghĩa

Ngọc biếc trang điềm thành một cây cao,
Vạn nhành rủ xuống những sợi tơ biếc.
Chẳng biết những lá nhỏ đã bị ai cắt mất,
Gió xuân tháng hai như kéo dao.


Có bản chép tên bài này là "Liễu chi từ".

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cây cao, ngọc biếc điểm trang thành
Tơ biếc buông lơi vạn vạn nhành
Lá nhỏ chẳng hay ai đã cắt
Lạnh lùng buốt giá tháng hai xuân

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Cây biếc dáng cao ngọc điểm trang
Vạn cành rủ xuống sợi tơ ngần
Biết đâu lá nhỏ ai người cắt
Dao kéo tháng hai ấy gió xuân.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]