採蓮曲

稽山罷霧郁嵯峨,
鏡水無風也自波。
莫言春度芳菲盡,
別有中流採芰荷。

 

Thái liên khúc

Khể sơn bãi vụ uất tha nga,
Kính thuỷ vô phong dã tự ba.
Mạc ngôn xuân độ phương phi tận,
Biệt hữu trung lưu thái kỵ hà.

 

Dịch nghĩa

Mây mù tan hết, núi Khể thấy cao vòi vọi,
Nước hồ Kính không có gió cũng tự nổi sóng.
Đừng có nói rằng hương xuân thơm tho đã hết,
Đặc biệt là khi trên hồ đặng hái ấu và hái sen.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mây tan núi Khể thấy cao thêm
Hồ Kính gió im, sóng tự nhiên
Đừng nói hương thơm xuân đã hết
Thử ra hồ hái ấu và sen

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tan hết mây mù núi Khể cao,
Kính hồ không gió triều dâng trào.
Hương xuân đừng nói mùi thơm hết,
Đặc biệt trên hồ hái ấu sen.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Núi Khể mây tan cao chất ngất
Kính hồ yên gió, sóng lênh đênh
Nói chi xuân tận hương bay hết
Lãng đãng hồ trong hái ấu sen

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Núi Khế sương tan cao chót vót
Gió không hồ Kính sóng dâng lên
Xuân qua chớ nói hương thơm hết
Riêng lúc giữa dòng hái ấu sen.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời