Đăng bởi Vanachi vào 01/07/2005 23:21, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 01/06/2019 23:19

回鄉偶書其二

離別家鄉歲月多,
近來人事半消磨。
惟有門前鏡湖水,
春風不改舊時波。

 

Hồi hương ngẫu thư kỳ 2

Ly biệt gia hương tuế nguyệt đa,
Cận lai nhân sự bán tiêu ma.
Duy hữu môn tiền Kính hồ thuỷ,
Xuân phong bất cải cựu thời ba.

 

Dịch nghĩa

Xa cách quê nhà đã nhiều năm tháng,
Gần đây xóm làng con người nửa đã thay đổi mất.
Duy chỉ có Kính hồ ở trước cửa,
Gió xuân về vẫn không thay đổi con sóng xưa.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (20 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Bấy lâu xa cách chốn quê nhà,
Nhân sự gần đây đã nhạt nhoà.
Chỉ nước Kính Hồ soi trước ngõ,
Gió xuân không đổi sóng ngày qua.


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của MC

Bao năm cách biệt chốn quê nhà
Làng xóm tiêu điều, dạ xót xa
Trước cửa Kính hồ duy chẳng đổi
Gió xuân lay động sóng la đà.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Nhiều năm tháng cách quê nhà,
Người nay đến nửa đã qua đời rồi.
Trước nhà hồ Kính lặng soi,
Gió xuân chẳng đổi sóng thời năm xưa...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Xa cách quê nhà bộn tháng năm
Nay về thấy cuộc sống gian nan
Duy làn nước bạc Kính hồ vẫn
Sóng nhẹ như xưa trước gió xuân

11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Quê hương ly biệt tháng năm xa
Người việc gần đây nửa đã qua
Trước cửa chỉ còn hồ Kính nước
Gió xuân không đổi sóng ngày xưa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ly biệt quê hương tự những ngày
Sự đời đã nửa cuộc vần xoay
Sóng hồ trước cửa nguyên ngày cũ
Mặc gió xuân về chẳng đổi thay

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Quê nhà xa cách nhiều năm nay,
Làng nước con người nay đổi thay.
Duy chỉ Kính hồ còn trước cửa,
Gió xuân con sóng vẫn còn lay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Nam Phương

Quê hương năm tháng bấy lâu xa
Hàng xóm gần đây thay đổi mà.
Hồ Kính vẫn nằm ngay phía trước
Gió xuân còn thổi sóng đưa qua.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đã nhiều năm quê nhà xa cách
Gần đây thì thời cuộc tiêu ma
Duy hồ Kính trước cổng nhà
Gió xuân không đổi sóng xa thuở nào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Nhiều năm giã biệt chốn quê này
Cảnh vật bây giờ quá đổi thay
Duy mảnh gương hồ soi trước cửa
Gió xuân vẫn gợn sóng xưa lay.

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (20 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]