Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 23/06/2015 16:26, số lượt xem: 290

Nào ai biết
thế giới này
chật thế
Thêm em vào
lại chợt thấy
thừa ra
Em lạc lõng
nhủ lòng thôi
lặng lẽ
Để yên vui
phía đó....
anh cười

22/6/2015