Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 31/10/2014 22:01, số lượt xem: 329

Em là người sinh ra sau chiến tranh
Biết đến các anh qua sắc màu lịch sử
Những chiến công hùng oai giữa bốn bề giặc dữ
Giữa bao khó khăn, đầy rẫy những nhọc nhằn
Em biết các anh qua nơi các anh nằm
Quảng Trị, Khe Sanh, dòng sông Thạch Hãn
Những nơi tuổi thanh xuân các anh gửi lại
Cho đất nước này còn có những mùa xuân
Em đi lần theo bao nhiêu dấu chân
Những dấu chân không thể nào già nữa
Lần theo cả những mái đầu bạc nửa
Vẫn cứ khóc thầm khi tháng Tư qua
Một trang sử hào hùng cũng đã lùi xa
Nhưng ký ức chẳng thể nào là cũ
Ký ức nở hoa dẫu cuộc đời thác lũ
Trong cả tâm hồn sinh sau chiến tranh

30/4/2014