Lôi Phong
người đồng chí
thân yêu
người anh em
ruột thịt...
       Chữ tên anh
       sao thần diệu
       vô cùng
       vượt lên trên vô số những anh hùng
       trăm ngàn trang thần thoại...
Anh
Một đảng viên bình thường
của Đảng ta vĩ đại
       Anh
       Một chiến sĩ bình thường
       trong Giải phóng quân gang thép
Tên anh
sao bay khắp
muôn núi nghìn sông
của Tổ quốc ?
       - Khuấy tung
       muôn triệu tấm lòng
       từ đáy biển khơi thăm thẳm
       rập rờn hoa sóng ?...
...Từ đêm qua bên bờ sông Tương
nặng nề u ám...
...Đến sáng nay cười rạng bình minh
ngoài dặm Trường Thành
       Lôi Phong, anh
       đã sống
       ra sao
       cuộc đời anh ngắn ngủi ?
Từ bức vẽ Hoàng Kế Quang
đầu trang nhật ký...
Đến dòng chữ đề lãnh tụ
"Học tập đồng chí Lôi Phong
        - Mao Trạch Đông"
        Ôi Lôi Phong!
        Anh đã sống ra sao
        bằng cách nào khôn lớn ?...
Tôi ngắm nhìn anh
tôi nghĩ về anh...
- Nghe cánh cửa hồn mình
mở tung bốn hướng
        ...Tôi nghĩ về anh
        tôi ngắm nhìn anh...
        Lồng ngực tôi lâu đài đồ sộ
        lộng gió mười phương!
...Trông dưới núi Côn Lôn
phơi phới cờ hồng
sóng cả về đông...
        Vọng phương trời xa tắp
        mờ mịt mây mù
        gió mưa ngang dọc
Mười vạn lời
vắt ngang trời
Cầu vồng một nhịp
xé làn mây mù mờ mịt...
         Ôi hai chữ
         họ tên rạng rỡ
         thế hệ mới Trung Hoa
         Tổ quốc chúng ta!...
Ôi, nhớ mãi đến anh
- Lôi Phong!
         Ôi, nghĩ mãi
         về anh
         - Cách mạng
A, mùa xuân
năm Sáu ba
         sao khiến
         lòng ta
         xúc động!
Lịch sử đang trả lời
Con người
nên sống
ra sao ?
          Con đường
          nên bước
          thế nào ?...

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)