Chu Tước gặp em lúc chiều rồi
Cùng em du ngoạn ở sông Hoài
Cười bẻ cành liễu cài thoa ấy
Ta về quán trọ một mình thôi
Khép nhẹ trai phòng hoa xanh đỏ
Theo trăng vào lén với em tôi

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)