搗練子-夜搗衣

收錦字,
下鴛机,
淨拂床砧夜搗衣。
馬上少年今健否?
過瓜時見雁南歸。

 

Đảo luyện tử - Dạ đảo y

Thu cẩm tự,
Hạ uyên ky,
Tịnh phất sàng châm dạ đảo y.
Mã thượng thiếu niên kim kiện phủ?
Quá qua thời kiến nhạn nam quy.

 

Dịch nghĩa

Cuộn tấm lụa chữ gấm,
Rời khung cửi,
Quét sạch hòn đá đập áo.
Người trẻ tuổi trên yên ngựa nay có khoẻ không?
Đã qua mùa dưa chín chỉ thấy nhạn về nam.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Thu chữ gấm
Xuống khung này
Quét sạch hòn châm đập áo ngay
Người ở biên cương nay có khoẻ
Qua mùa dưa chỉ thấy hồng bay.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo

Cuộn bức gấm,
Dừng thoi loan,
Giặt áo đêm đêm đá đập ran.
Trên ngựa chàng trai nay khoẻ chứ?
Qua mùa dưa chín, nhạn về nam.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Lãm Thắng

Cuộn tròn lụa gấm, rời khung cửi
Quét sạch đi nào hòn đá châm
Tráng sĩ trên yên nay có khoẻ?
Qua mùa dưa chín, nhạn về Nam.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời