Vọng khúc tình nhân ngang dấu lặng
Giọt mưa chưa đủ nặng chỗ ngồi
Chờ em về khêu tim bạch lạp
Đốt đêm để thấy bóng một người.

Thủa vào đời quay lưng, bước vội
Bây giờ tôi mới biết lẻ loi
Ở chỗ lạ em đang ngồi khóc?
Hay tình cờ mưa trong mắt tôi!

Âm vút cao nửa đêm trầm lắng
Rót tràn ly cho biết đắng môi
Bài thơ tôi viết bên hiên bút
Vuột tay rượu đổ ướt tên người.

Giọng ai hát thăng trầm, lận đận
Tựa em về giữa lúc tôi say
Nhịp guitar lạnh lùng, buông chậm
Rớt xuống vườn khuya tiếng thở dài…